ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยากรและเซสชันการบรรยาย

แสดงผลลัพธ์ 0 รายการจาก 0 รายการ
highlight
ตั้งค่าใหม่ทั้งหมด

ประเภทการประชุมย่อย

ล้าง

ภาษา:

ล้าง

วันที่จัดเซสชันการบรรยาย:

ล้าง

Start Time

Clear

Content Track

Clear

Livestreaming

Clear

การมอบหมายเซสชันภาษาที่มีการล่ามในรายการนั้นเป็นข้อมูลเบื้องต้น  ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้อย่าง เป็นทางการใน Global Conference ปี 2023 MDRT จะจัดให้บริการล่ามพูดพร้อมสำหรับวิชาการเวทีบรรยายหลัก และการประชุมหัวข้อย่อยที่เลือกเมื่อมีสมาชิกอย่างน้อย 50 คนที่ลงทะเบียนได้ทำการร้องขอภาษาเดียวกัน การกำหนดเซสชันที่มีการล่ามขั้นสุดท้ายจะกำหนดหลังจากวันที่ 11 กรกฎาคม

Heading

Augustine Seah Boon Kheong, BSc; Jaslyn Ng, CLU, ChFC/S; Candice Ong; Jaden Wang
ประเภทการประชุมย่อย:
การบริการระดับโลก
ภาษาที่ใช้ในการนําเสนอ:
ภาษาอังกฤษ
วันที่จัดเซสชันการบรรยาย:
วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม
เวลาเริ่ม:
13:30
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
ภาษา:
ภาษาอังกฤษ
No items found.

Stop hunting for recruits and learn how to draw advisors to your agency by building a brand on social media. Three agency leaders who excel at social media explain how to develop your agency’s online presence and what platforms perform best for your recruitment and brand-building goals.

Heading

Jaden Wang
ประเภทการประชุมย่อย:
การบริการระดับโลก
ภาษาที่ใช้ในการนําเสนอ:
ภาษาอังกฤษ
วันที่จัดเซสชันการบรรยาย:
วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม
เวลาเริ่ม:
13:30
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
ภาษา:
ภาษาอังกฤษ
No items found.

Stop hunting for recruits and learn how to draw advisors to your agency by building a brand on social media. Three agency leaders who excel at social media explain how to develop your agency’s online presence and what platforms perform best for your recruitment and brand-building goals.

Heading

การอภิปรายแบบคณะ การปรับเปลี่ยนเล็กๆ น้อยๆ ที่นำไปสู่ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่

Yuk Wing Ng, Paresh B. Shah, CFP
ประเภทการประชุมย่อย:
เวทีบรรยายหลัก
ภาษาที่ใช้ในการนําเสนอ:
ภาษาอังกฤษ
วันที่จัดเซสชันการบรรยาย:
วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม
เวลาเริ่ม:
9:00
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
ภาษา:
ภาษาอังกฤษ
No items found.

小組討論:微調帶來豐碩成果ค้นพบว่าสมาชิก MDRT ประสบความสำเร็จในการใช้การเปลี่ยนแปลงเล็กๆ น้อยๆ แต่ออกแบบมาเพื่อพัฒนา บริการและเปลี่ยนจุดอ่อนให้เป็นโอกาสได้อย่างไร  เรียนรู้วิธีที่คุณสามารถจำลองความสำเร็จโดยการเอา ชนะความท้าทายและพัฒนาเทคนิคเพิ่มเติมเพื่อยกระดับธุรกิจของคุณไปสู่อีกระดับหนึ่ง

MDRT members share strategies that have utilized small-yet-deliberate changes to evolve their service and turn weakness into opportunity. Find out how you can replicate this success while overcoming challenges and developing additional techniques to reach greater heights in your business.

Heading

การอภิปรายแบบคณะ เทคนิคในการบรรลุและดื่มด่ำกับความสำเร็จมากขึ้นด้วยแนวคิดคนเต็มคนของ MDRT

Andrew B. Mortenson, ChFC, FICS, Izumi Osada, XiangJing Zhu
ประเภทการประชุมย่อย:
เวทีบรรยายหลัก
ภาษาที่ใช้ในการนําเสนอ:
ภาษาอังกฤษ
วันที่จัดเซสชันการบรรยาย:
วันอังคารที่ 27 สิงหาคม
เวลาเริ่ม:
18:00
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
ภาษา:
ภาษาอังกฤษ
No items found.

สมาชิก MDRT ได้นำกลยุทธ์ที่สำคัญนี้มาใช้เพื่อบรรลุความสมดุลและความพึงพอใจในชีวิตส่วนตัวและ อาชีพของตน  สำรวจเรื่องราวที่สร้างผลกระทบและเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยอันทรงคุณค่าเพื่อส่งเสริมการเติบโต สู่ความสำเร็จและการเติมเต็มในระยะสั้นและระยะยาว

How have MDRT members embraced this essential approach to finding balance and fulfillment across their personal and professional lives? Learn impactful stories as well as tips to drive growth for both short- and long-term success and satisfaction.

Heading

Andrew B. Mortenson, ChFC, FICS
ประเภทการประชุมย่อย:
Focus Sessions
ภาษาที่ใช้ในการนําเสนอ:
ภาษาอังกฤษ
วันที่จัดเซสชันการบรรยาย:
วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม
เวลาเริ่ม:
15:00
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
ภาษา:
ภาษาอังกฤษ
No items found.

How do you stand out from other advisors? Mortenson walks you through the process he developed to generate referrals and help clients feel comfortable, confident and generous during their retirement.

Heading

วิธีใช้การเปลี่ยนแปลงเพื่อประโยชน์ของคุณ

Jason Feifer
ประเภทการประชุมย่อย:
Court of the Table/Top of the Table
ภาษาที่ใช้ในการนําเสนอ:
ภาษาอังกฤษ
วันที่จัดเซสชันการบรรยาย:
วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม
เวลาเริ่ม:
11:30
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
ภาษา:
ภาษาอังกฤษ
No items found.

คุณคุ้นเคยกับกลยุทธ์ในการประสบความสำเร็จในช่วงเวลาที่ไม่แน่นอนได้หรือไม่ Feifer นำเสนอเกร็ดเล็ก เกร็ดน้อยที่น่าดึงดูดจากผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จทั่วโลก ซึ่งเผยให้เห็นข้อมูลเชิงลึกเชิงปฏิบัติ ที่จะช่วยให้คุณสามารถปรับตัวและเติบโตได้

Do you know how to thrive in uncertain times? Feifer shares memorable stories drawn from some of the world’s smartest entrepreneurs to identify tactical lessons to enable you to adapt and grow.

Heading

ค้นหาความแกร่งทางจิตผ่านการถูกปฏิเสธ

Jia Jiang
ประเภทการประชุมย่อย:
เซสชันผู้เข้าร่วมประชุมครั้งแรก
ภาษาที่ใช้ในการนําเสนอ:
ภาษาอังกฤษ
วันที่จัดเซสชันการบรรยาย:
วันอังคารที่ 27 สิงหาคม
เวลาเริ่ม:
15:30
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
ภาษา:
ภาษาอังกฤษ
No items found.

Jiang ใช้เวลา 100 วันโดยเจตนาแสวงหาการถูกปฏิเสธเพื่อเอาชนะความกลัวของเขา เขาแบ่งปันบทเรียน ที่ได้รับจากการเดินทางที่ไม่เหมือนใครของเขา และเสนอเคล็ดลับที่เป็นประโยชน์ในการทำให้ชีวิตของคุณ ปลอดภัยจากการถูกปฏิเสธ

For 100 days, Jiang purposely sought out rejection to overcome his fear. He shares his unexpected experiences and surprising results — and how you can apply his insights to rejection-proof your life.

Heading

มูลนิธิ MDRT

Andrew C. Lord, CLU, ChFC
ประเภทการประชุมย่อย:
เวทีบรรยายหลัก
ภาษาที่ใช้ในการนําเสนอ:
ภาษาอังกฤษ
วันที่จัดเซสชันการบรรยาย:
วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม
เวลาเริ่ม:
9:00
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
ภาษา:
ภาษาอังกฤษ
No items found.

Lord ผู้ซึ่งเป็นประธานมูลนิธิ MDRT ชี้แจงเกี่ยวกับอิทธิพลระดับโลกของมูลนิธิผ่านการสนับสนุนอย่างไม่เปลี่ยนแปลงสำหรับองค์กรการกุศลมากมาย และสาเหตุที่มีความสำคัญต่อสมาชิก MDRT ค้นพบวิธีที่คุณสามารถมีส่วนร่วมในฐานะอาสาสมัคร บริจาค และสมัครขอรับช่วยเหลือสำหรับองค์กรที่มีความสำคัญต่อใจของคุณ

Lord, the MDRT Foundation President, shares how the Foundation makes an impact around the world by supporting charities and issues that MDRT members care about. Learn how you can volunteer, donate and apply for a grant for an organization close to your heart.

Heading

คำปราศรัยของของนอมินีล่าสุดที่ยอมรับการเสนอชื่อ

Aurora L. Tancock, FLMI, CFP
ประเภทการประชุมย่อย:
เวทีบรรยายหลัก
ภาษาที่ใช้ในการนําเสนอ:
ภาษาอังกฤษ
วันที่จัดเซสชันการบรรยาย:
วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม
เวลาเริ่ม:
9:00
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
ภาษา:
ภาษาอังกฤษ
No items found.

Aurora L. Tancock, FLMI, CFP ยอมรับการเสนอชื่อเพื่อเป็นสมาชิกใหม่ล่าสุดของคณะกรรมการบริหารอย่างเป็นทางการ

Aurora L. Tancock, FLMI, CFP, formally accepts the nomination to become the newest member of the Executive Committee.

Heading

คำปราศรัยของนายกสมาคมคนต่อไป

Carol Kheng, ChFC
ประเภทการประชุมย่อย:
เวทีบรรยายหลัก
ภาษาที่ใช้ในการนําเสนอ:
ภาษาอังกฤษ
วันที่จัดเซสชันการบรรยาย:
วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม
เวลาเริ่ม:
9:00
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
ภาษา:
ภาษาอังกฤษ
No items found.

ทำความรู้จักกับนายกสมาคม MDRT ปี 2025 Carol Kheng, ChFC

Get to know 2025 MDRT President Carol Kheng, ChFC

No results found.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Register Now